Žaneta Vítová

Jsem akordeonistka, improvizátorka a skladatelka a v roce 2012 jsem absolvovala Pražskou konzervatoř. Navštěvovala jsem také VŠMU, Ježkovu konzervatoř a ateliér performance na FAVU.

“Hudba je pro mě komunikačním kanálem, jehož prostřednictvím se setkávám sama se sebou, se spoluhráči a se samotným autorem i dobou, kdy žil a tvořil. Je pro mě rozšířením běžné reality. Dává mi možnost vytvářet nové světy a poznávat své možnosti i limity. Baví mě si s ní hrát. Barevná paleta zvuků současné hudby mě fascinuje. Nabízí mi nespočet prožitků, vhledů a intelektuálních výzev.”

Žaneta Vítová

Současnost

Jsem členkou uskupení Dust in the Groove, projektu Radima Hanouska, kde se setkávají klasičtí a jazzoví hráči na poli volné improvizace, ale také v rámci Hanouskových kompozic.

Soudobé hudbě se intenzivně věnuji v triu ConTRIOlogy, kde spolu s cimbalistou Michalem Grombiříkem a zpěvačkou Janou Vondrů uvádíme nová díla převážně českých autorů vznikající na zakázku jako nové kompozice pro toto těleso.

Pravidelně vystupuji s brněnským Ensemble Opera Diversa jako sólistka i členka orchestru a s Brno Contemporary orchestra. S dalšími padesáti improvizátory se setkávám v PMP Ochestra. Tento improvizační orchestr má za sebou uvedení děl Anthonyho Braxtona a Roscoa Mitchella pod hlavičkou Prague Music Performance.

Pedagogicky působím v ZUŠ Kuřim.

Žaneta Vítová

Autorské projekty a spolupráce

Na jaře 2022 spolu s Patricií Pažickou a CO.LABS kolektivem jsme uvedli taneční solo performance NOT A SWAN, ke kterému jsem vytvořila hudbu a zvuk.

Spolu se zpěvačkou a hlasovou performerkou Annabelle Plum jsme vydaly na podzim 2021 autorskou desku Interference ve vydavatelství MaRecorsd. Na albu uslyšíte prolínání komponovaných a improvizovaných částí a široké spektrum barev hlasu i akordeonu. To vše za použití rozšířených technik v akordeonu i zpěvu.

Produktem covidových lockdownů vznikla, také na podzim 2021, učebnice pro začínající i pokročilé akordeonisty Akordeon vypráví. Ilustroval a vydal ji výtvarník Mae Sara v jeho nakladatelství Magda. Cílem publikace je ukázat barevný svět improvizace a rozšířených technik pomocí skladbiček a příběhů dětem.

Společně se skladatelkou Hanou Foss jsme vytvořily hudbu k taneční performance Assamblagge ve spolupráci s taneční skupinou ME – SA.

Žaneta Vítová

Projekty

Dust In The Groove

Žaneta Vítová — vokál, akordeon
Jana Vondrů — vokál
Radim Hanousek — saxofony, basklarinet
Martin Opršál — marimba
Jan Přibil — trubka
Yoram Rosilio — kontrabas
Jakub Švejnar — bicí

Projekt na pomezí experimentálního jazzu a soudobé hudby Dust in the Groove působí v proměnlivých sestavách již od roku 2014. Autorská hudba leadera Radima Hanouska dává velký prostor individuální i kolektivní improvizaci a hledání nových zvukových možností. Většina členů je aktivních na poli experimentálního jazzu i soudobé hudby, což umožňuje obsáhnout obě interpretační emocionální polohy - expresivní jazzovou i precizní a jemnou témbrovou.

Soubor se mimo jiné věnuje hledání hudebních prostředků pro vyjádření textu nebo pouhých znaků. Toto je realizováno jak vokálně, tak obecně i zvukovými možnostmi jednotlivých nástrojů.

Soubor aktivně spolupracuje s norským skladatelem a trumpetistou Didrikem Ingvaldsenem a švýcarským skladatelem a trombonistou Rolandem Dahindenem. Dále také s výtvarníky (Natalie Perkof, Olga Piperová, Veronika Vlková, Lenka Pilařová) a tanečními performery (Orbita, Filigrán).

conTRIOlogy

Michal Gombiřík — cimbál
Žaneta Vítová — akordeon
Jana Vondrů — zpěv

ConTRIOlogy je projekt, který vznikl na podzim roku 2016 v prostředí brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Uskupení se zaměřuje na interpretaci soudobé klasické hudby. Trio aktivně spolupracuje s již etablovanou, ale i nastupující generací českých a slovenských skladatelů. Mezi uvedené autory patří Peter Graham, Radim Hanousek, Ondřej Kyas, Daniel Skála, Michal Wroblevski, Jiří Lukeš a další…

Annabelle Plum & Žaneta Vítová

Annabelle Plum & Žaneta Vítová se společně věnují hudbě pro experimentální hlas a akordeon.

Jejich tvorba je zabarvena nevšední zvukově poetickou malbou meandrující mezi každodenní všedností a intenzivní emocionalitou. Komponované části se snoubí se sférami volné improvizace. Za použití rozšířených technik hry na nástroje autorky čerpají inspiraci z evropské hudební tradice a také z kořenů world music. Zpěvačka Annabel Plum používá svůj hlas v rozsahu od sopránu po masivní kontraalt v široké paletě zabarvení. Akordeonistka Žaneta Vítová čerpá inspiraci z free jazzu a soudobé hudby. Paralelně s tímto projektem spolupracují obě hudebnice na vlastních nezávislých hudebních kariérách.

Obě vystupují s renomovanými orchestry a soubory v České republice i v zahraničí. Jejich společná živá vystoupení vtáhnou posluchače do neznámého světa, kde se femininní křehkost snoubí s nespoutanou živelností v harmonii.

Akordeon vypráví

Kniha skladeb Akordeon vypráví je určena pro začátečníky i pokročilé hráče. Za pomoci krátkých, ale i delších skladeb vede autorka hráče k postupnému uvolňování forem, kratičkým improvizacím a experimentováním se zvukem. Čerpá ze svých zkušeností ze soudobé vážné hudby a volné improvizace, kde se hojně využívají rozšířené techniky hry.

Reflektuje tak stav současné profesionální hudební scény. Pomocí příběhů a barevných ilustrací otevírá tento hudební svět dětem. Klade si za cíl rozvíjet dětskou představivost, hravost, výrazovost a schopnost vyjádření se v improvizaci. Vyzývá žáky i učitele k experimentu. Předkládá způsoby, jak přistupovat k výuce přes potřeby samotných žáků například skrze pozitivní práci s chybou. Ilustrátor: Mae Sara.

Accordion Tales

Concerts